Primátor Novák: Nevylučujem že nový majiteľ bude opäť prepúšťať

Autor: Sára Biela | 17.3.2012 o 11:36 | Karma článku: 3,16 | Prečítané:  515x

Za pochybný  Via chem zahlasoval aj primátor Novák Dušan Šimka, hoci trval na podmienke udržať v chemičke výrobu aspoň 5 rokov. V našom rozhovore sa dozviete ako do mestskej pokladnice priniesol dlh od chemičky, ako navštívil miesto výbuchu granátu blízko VOP a otvorene zamieta aj  finančnú pomoc VOP, hoci chce aby výroba pokračovala a ľudia mali prácu.

1)Stredajší výbuch vo VOP otriasol mienkou obyvateľov o bezpečnosti Novák ako takých. Mnohí dokonca hovoria, že by mal byť podnik zavretý, keďže bolo ohrozené ich bezpečie. Ste ako občan proti, alebo za zatvorenie podniku?

Som jednoznačne za to, aby ľudia neprišli o prácu. Viem však, že vojenských zákaziek majú málo, čiže sa teraz sústredia na civilné zákazky, civilnú výrobu a bolo dobré, že firma pána Černáka mala záujem spolupracovať v rámci civilnej výroby a mala záujem pracovať s VOP.

2)Takže ako vidíte situáciu vo VOP?

Ja mám zásadu si veci overovať. Jedna záležitosť čo povie vedenie podniku a druhá čo hovoria aj zamestnanci.  Rokoval som zo zástupcami celoštátnych odborov ,predsedom zamestnancov v civilnej armáde pánom Lackom , ktorý bol v Novákoch. Musím povedať , že jednoznačne  sa zhodli, že práve pán Černák a jeho firma mali záujem o vstup do VOP a mali pripravených viac vecí aby tento podnik fungoval a mal zákazky.

3)Kontaktoval Vás vôbec bývalý generálny riaditeľ VOP pán Repčík, že potrebuje pomôcť so splatením pôžičky pánovi Černákovi, alebo finančnú injekciu? Plánuje prípadne mesto finančnú pomoc VOP?

Nie. Vôbec. On tam bol krátko.  Predtým tam bol predchádzajúci riaditeľ a keď som sa dozvedel , že pán Repčík má tieto problémy, myslím, že som urobil maximum.  Nie je mi ľahostajné aby ľudia prišli o prácu.

4)Ako to nakoniec vyzerá s lukratívnou zákazkou, ktorú mal sprostredkovať pán Černák? Pán Repčík sa totiž zmienil, že by to zachránilo firmu od prechodu do súkromných rúk pána Černáka a splatilo postupne dlh.

Po výbuchu dal pán Černák informáciu, že  odstupuje od zákazky ktorú chcel dať VOP dal nakoniec na Ukrajinu. Mnoho ľudí prišlo o dobrú zákazku čo ma osobne mrzí . Neviem čo sa bude presne diať za novej vlády s VOP. Ako som však povedal , som ochotný urobiť všetko. Vyvolať rokovania, upozorňovať  včas aby fungoval. Aby mal strategického investora . Tento podnik je života schopný.  To už však bude úlohou novej vlády a nového ministra obrany.

5)Takže v prípade finančných problémov je mesto ochotné poskytnúť VOP finančnú pomoc?

To by som vylúčil. Pomoc určite nie, ale môžeme byť nápomocný rokovaniami a hľadaním investora do VOP. Aby však mesto s vlastných finančných prostriedkov dávalo finančné injekcie podnikom si neviem predstaviť.

6)Ako sa dotkol výbuch mesta občanov a ako sa dotkol Vás ako primátora? Plánujete informovať verejnosť tlačovou konferenciou? Ako ste doposiaľ informovali verejnosť?

Hovoríme o poslednom výbuchu?

7)Áno.

Je pravda, že v tomto prípade som sa to dozvedel od novinárov. Taktiež informáciu, že došlo k výbuchu.  Následne som zavolal generálnemu riaditeľovi . Vytočil som číslo generálneho riaditeľa, ktorý bol v Trenčíne, ktorý ma informoval, že o ničom nevie, že nedošlo vo VOP ku výbuchu. Vzápätí mi telefonoval  a potvrdil výbuch granátov v tesnom susedstve VOP, ale nijako sa to VOP nedotýkalo.

8)Ako ste teda postupovali v prípade VOP, keď ste sa dozvedeli o výbuchu?

Keď som dostal informáciu ohľadom VOP ihneď som zavolal riaditeľa pána Repčíka. Následne som ho pozval na rokovanie kde som sa chcel informovať. Navštívil som úrad vlády SR kde ma prijal najvyšší spolupracovník pani premiérky. Nechal som odkaz v médiách aby venovala zvýšenú pozornosť VOP. Premiérka následne odvolala vedenie a zabezpečila financie na ďalšie mesiace.

9)Navštívili ste miesto výbuchu granátu? Aké boli Vaše pocity a ako by ste opísali situáciu?

Navštívil som VOP, kde som sa stretol s náčelníkom generálneho štábu generálom Vojtekom . Vo večerných hodinách prišla pani premiérka. Informoval som sa čo sa presne udialo s pani premiérkou a s náčelníkom generálneho štábu sme išli priamo na miesto činu. Náčelník nám to tam ukazoval za akých podmienok sa to stalo, ako k tomu došlo.

10) Čo ste zistili s miesta výbuchu?

Bolo mi povedané, že údajne pracovník, ktorý zahynul a tí, ktorý boli zranený vôbec neurobili žiadnu chybu hoci to podliehalo kontrole a preverovaniu , ale boli to iné okolnosti a už teraz vieme, že bola asi závadná zásielka, ktorá už bola reklamovaná.  To si už musia robiť  v súčinnosti po svojej linke vojenský útvar  a VOP.

11) Ste apriórne proti, alebo za pokračovanie asanačných prác  vo VOP, ktoré boli momentálne pozastavené?

Som jednoznačne za to, aby tam bola výroba. Väčšinou sa sústreďujú na civilnú výrobu, čiže aj tie výbuchy, na ktoré sme zvyknutý pri likvidácii munície by  postupne mohli prestať. Ja sa spolieham, že v areáli VOP bude zabezpečená prevažne civilná výroba. Priestory sú dobré na podnikanie v oblasti civilnej výroby a chcem veriť že budú vytvorené možno aj nové pracovné miesta.

12)Za novým majiteľom chemičky je Via Chem a podnikateľ, ktorý dostal do problémov mnohé podniky a První Slezskou banku vytuneloval. Ako vidíte pochybnú budúcnosť chemičky, ktorá bola roky v konkurze vzhľadom na to že ste sedeli vo výbore veriteľov?

Chcem veriť tomu, že spochybňovanie nového majiteľa sa u nás nenaplní, lebo tender na predaj Nováckych chemických závodov bol transparentný na celý svet. O NCHZ sa začalo zaujímať 6 firiem zo Slovenska, s Čiech a zo zahraničia avšak vo finále prejavili záujem len dve firmy a to Via Chem Slovakia s Ústí nad Labem  a Remetova firma Emenergo. Firma podnikateľa, ktorý sa zaujímal o kúpu už v prvom tendre, kde bol len sám.

13) Mesto pôvodne nesúhlasilo s tým aby sa podnik predal bez podmienky udržať v ňom aspoň 5 rokov výrobu, no vy ste boli za predaj aj bez tejto podmienky. Čo podnietilo zmenu Vášho názoru?

Je pravda, že práve ja som dával návrh za veriteľov aby sa NCHZ predávali  zo záväzkom prevádzkovania po dobu piatich rokov. Veritelia sa ku mne pridali avšak sudca okresného konkurzného súdu v Trenčíne Dr.Michal Fiala vyhodil túto podmienku. Firmy v tendre mali možnosť  si vybrať. Obe firmy si vybrali možnosť bez záväzku. Okrem iného som hlasoval za vyššiu ponuku s predpokladom, že firma má záujem na chode NCHZ čo deklarovala aj v novinách.

14)Takže NCHZ je neoficiálne predaná  Via Chemu?

Je podpísaná kúpna zmluva a teraz je to na protimonopolnom úrade  ktorý keď posúdi, že je všetko v poriadku tak následne môže Via chem prebrať chemičku.

15) Traja štátni veritelia boli proti predaju. Myslíte, že by bola šanca ak by sa mesto pridalo, a vo veriteľskom výbore zmenilo svoje hlasovanie, že by sa ešte našiel iný kupec v ďalšom konkurze na majiteľa?

Na jednej s  konferencií v hoteli Fórum mi sám riaditeľ pán Macko povedal, že firma už dlho nevydrží finančne tento stav a je potrebné aby sa našiel kupec. Práve preto sme už nechceli iného kupca. NCHZ by to už nemusela uniesť vzhľadom na vytváranú stratu v podniku.

16) Osobne ste podali trestné oznámenie na bývalé vedenie NCHZ. Aké kroky boli dosiaľ podniknuté v tejto veci? Plánujete trestné oznámenie aj na iné vedenie NCHZ, ktorých konanie tiež nebolo etické?

Keby som bol vnútorne presvedčený ako som bol pri inom vedení chemičky ako v 2004,bol by som konal.

17) Viaceré stovky zamestnancov bolo vyhodených len kvôli novému vedeniu dosadenému počas konkurzu ,ktoré bolo dosadené po začatí konkurzu v chemičke. Nezdá sa Vám, že tieto stovky boli vyhodené len vďaka novému vedeniu?

Všetko toto sa preberalo aj na rokovaniach veriteľov. Podľa mojich informácii to  bol viac menej prirodzený odchod niektorých do dôchodku, ale o zníženiu stavov nemám presný prehľad koľko bolo presne prepustených a koľko odišlo. V rámci konkurzu  mohlo dôjsť  k prepúšťaniam. Vedenie malo robiť efektívne kroky k zabezpečeniu prevádzkovania NCHZ . Opatrenia znižovania stavov boli odsúhlasené správcom konkurznej podstaty, ktorý nás informoval o zefektívňovaní.

18)Bolo zefektívňovanie vôbec adekvátne vzhľadom k tomu, že na prevádzkach je už aj tak málo ľudí, keďže v NCHZ už v predchádzajúcom období prebehla vlna prepúšťania ?

Nedovolím si nijako povedať  či to bolo adekvátne  vzhľadom k počtu , ale za toto má zodpovednosť vedenie NCHZ , ktoré bolo pod kontrolou správcu konkurznej podstaty.

19)Ako vnímate zefektívňovanie v chemičke?

Tým že NCHZ boli v konkurze , teoreticky mohlo dôjsť k zavretiu fabriky. Bolo to s vedomím nás veriteľov, ktorí sme dali zelenú k prevádzkovaniu podniku , aby sa robili opatrenia k zefektívneniu. Boli potrebné pre chemičku. Ja som práveže rád , že došlo iba k takémuto zefektívňovaniu a nie že by došlo k masívnemu prepúšťaniu. Nevylučujem že po príchode nového majiteľa bude pokračovať prepúšťanie. V prvom rade som apeloval na riaditeľa aby bola dodržaná bezpečnosť fabriky aby nedošlo k mimoriadnej udalosti .

20)Zastavím sa pri zefektívňovaní a racionalizácii. Nie je práve to cesta NCHZ k nebezpečiu  tým, že bude malé množstvo pracovníkov na tej ktorej prevádzke?

Dostal som dokonca anonymný podnet , zavolal som si generálneho riaditeľa, presne som mu prečítal anonymný podnet aby vedel a hneď som chcel aj vyjadrenie k tejto veci.  Súčasné vedenie má úplnú zodpovednosť za bezpečnosť fabriky.

21)Sú teda podpísané zmluvy, ktoré garantujú zodpovednosť vedenia NCHZ v prípade mimoriadnej situácie?

Áno, s tým, že musím zdôrazniť že práve na základe minulosti a havárie s roku 2005.

22)Na základe akej minulosti? Došlo niekedy ku vašej neinformovanosti, či neinformovanosti občanov zo strany NCHZ pri mimoriadnej situácii?

Pri havárii s roku 2005 ktorú vyhodnotil obvodný úrad a odbor civilnej ochrany k čomu sme následne mali rokovania a NCHZ vtedy bola uložená pokuta za porušenie predpisov a aj za porušenie, že neinformovali kompetentné orgány. Tomuto chcem predchádzať, že v prvom rade sme na jednej lodi .Keď sa niečo stane v NCHZ môžu byť ohrození občania mesta a regiónu. Dôležitá je tá komunikácia a tá sa zlepšila.

23)Vzhľadom na mnohé vedenia, ktoré sa vystriedali v NCHZ a obdobie kedy bola chemička v konkurze a tiež možný krach VOP či hrozba, že prejde do súkromných rúk. Je mesto pripravené na situáciu, že NCHZ zanikne a mesto bude mať množstvo nezamestnaných?

Ja si to nechcem ani pripustiť. Keď mám informácie o problémoch , ihneď sa snažím problémy riešiť s kompetentnými.

24) Tým, že bola chemička za posledné obdobie v konkurze a tým aj oslobodená od daní ako ste plátali dieru v mestskej kase? Ide predsa o 520 tisíc eur ročne.

Áno. Je pravda, že do ekonomických problémov v rokoch 2010,2011 sme sa dostali iba vďaka konkurzu NCHZ. Veľmi oceňujem korektný prístup správcu konkurznej podstaty s ktorým som bol v pravidelnom kontakte na rokovaniach.

25)Čo ste podnikli aby ste vymohli od chemičky dane z nehnuteľnosti do mestskej pokladnice?

Apeloval som aby tým , že sú NCHZ v konkurze, prepúšťali stovky pracovníkov, aby sme nemuseli my v meste prepúšťať pracovníkov na úkor občanov. Nakoniec sa podarilo, že NCHZ ku koncu Februára uhradili daň s nehnuteľnosti a takto zachránili mesto. Som za to vďačný, že podlžnosti na dani  nehnuteľnosti sú uhradené.

26)Teda nedĺži chemička mestu ku dnešnému dňu už nijaké financie? Prípadne o akú sumu ide?

Daň s nehnuteľnosti je rozhodujúci príjem do rozpočtu mesta. Nedĺžia, lebo je vyrovnaný rok 2010,2011. Podlžnosti  ešte stále sú vďaka čomu sme boli zabezpečený veriteľmi, lebo NCHZ nám dlží presne finančné prostriedky pred vyhlásením konkurzu a na dani s nehnuteľnosti.

27)Tie však boli splatené.

Áno. V súčasnosti dĺžia za vývoz komunálneho odpadu. Tú sumu si ešte rekapitulujeme. Najrozhodujúcejší príjem sme však dostali. Podlžnosti s konkurzu ešte sú.

28)„Ak sa podnik nepredá, prvý polrok 2012 neprežije." Toto boli slová generálneho riaditeľa pána Macka na jednom s rokovaní. Keďže je firma momentálne neefektívna neobávate sa o svoju daň s nehnuteľnosti v prípade ekonomických problémov chemičky v nasledujúcich rokoch?

Tým, že firma bola v konkurze, tak bola chránená a mohli vytvárať dlhy ako v prípade dane s nehnuteľnosti.  Teraz keď predpokladám, že firma bude definitívne predaná a protimonopolný úrad to odobrí, bude nový majiteľ. Nový majiteľ zo zákona musí platiť daň s nehnuteľnosti v termínoch aké má nastavené. Tým pádom nemám žiadnu obavu. Keby firma neplatila daň s nehnuteľnosti mestu, tak mesto môže dať exekúciu na ich účet a s účtu sa prevedú peniaze ktoré dlhuje na účet mesta. S rokom 2012 by sme mali byť spokojný.

29)V septembri ste aktualizovali rozpočet. Máte ako mesto  v prípade krízy záchranný balíček?

V prípade krízy by sme nemali záchranný balíček. Museli by sme škrtať v našom rozpočte avšak tým, že ten rozhodujúci príjem teda daň s nehnuteľnosti sme dostali, tak mesto má dobrú ekonomiku. Je v dobrej finančnej a ekonomickej kondícii. Počas roku 2012 budeme aktualizovať rozpočet . V prvom rade chcem oceniť, že krízové roky keď NCHZ boli v konkurze sme úspešne prekonali.

 

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Autorská strana Petra Schutza

Obama nechal Trumpovi veľký problém a Plavčan odišiel

Nevypočítateľný a cholerický premiér, ktorý mení pozície cez noc, nie je lepši než bláznivý predseda parlamentu.

PLUS

Oklamať eurokomisiu nebude také jednoduché

Peniaze na vedu sa na Slovensku rozdeľujú pod úroveň civilizovaného sveta.


Už ste čítali?